31. oktobar. 2019. | 11:41


PREDAVANJE ZA STUDENTE NA TEMU RADA SPECIJALIZOVNIH VEĆA KOSOVA, 29.10.2019. SEVERNA MITROVICA.NVO Aktiv u saradnji sa Specijalizovanim većima Kosova organizovao je 29. oktobra u Centru građanske energije (CEC) predavanje za studente, sa ciljem njihovog informisanja o sveukupnom mandatu Specijalizovanih veća Kosova.

 

Govornici na događaju bili su: Miodrag Milićević, izvršni direktor NVO Aktiv, te četiri predstavnika Specijalizovanih veća Kosova – Michael Doyle, coordinator za javno informisanje i komunikaciju, Solene Moutier, asistent za javno informisanje i komunikaciju, Tadeja Novinc iz jedinice za učešće žrtava i Paul Landers iz kancelarija omdusmana Specijalizovanih Veća. Studenti su obavešteni o mandatu, strukturi i funkcionisanju Specijalizovanih veća Kosova, uključujući i ulogu Zaštitnika građana pri Specijalizovanim Vecima (Ombudsman), te programima zaštite svedoka i merama podrške. Tokom cele diiskusije je omogućeno učesnicima da pitanjima i odgovorima komuniciraju sa panelistima, pruže korisne informacije, te iskažu stavove povodom teme održanog okruglog stola.