9. jul. 2019. | 02:12


Svečani početak rada Koalicije za pomirenje na KosovuČlanice Koalicije za pomirenje na Kosovu imaju čast da Vas pozovu u Evropsku kuću u Prištini dana 11. jula 2019. u 10:00 časova, u znak obeležavanja svečanog početka rada Koalicije za pomirenje na Kosovu.

 Uvodno obraćanje – Stergios Tragoudas, Kancelarija Evropske unije

Sklapanjem ovog partnerstva, Fond za humanitarno pravo Kosovo, AKTIV i Artpolis žele da se uključe i da pruže svoj doprinos poboljšanju etničkih odnosa na Kosovu, istovremenim podizanjem svesti o učešću građanskih inicijativa na nivou zajednice, sa ciljem da se podstakne i potpomogne proces pomirenja na Kosovu.

Predstavnici KPK-a:

Bekim Blakaj, izvršni direktor, Fond za humanitarno pravo Kosovo

Zana Hoxha Krasniqi, osnivač i direktor ArtPolisa

Miodrag Milićević, izvršni direktor, NVO AKTIV

 Panel diskusija – Pomirenje na Kosovu: Prošlost, sadašnjost i budućnost

Diskusija o procesu pomirenja na Kosovu, kao i o izazovima i mogućnostima sa stanovišta medija i umetnostiPanelisti: