4. septembar. 2017. | 08:33


Važna uputstva za glasače za predstojeće lokalne izboreU cilju pokretanja saradnje CIK-a sa civilnim društvom u oblasti javnog informisanja i edukacije birača za lokalne izbore 2017, Centralna izborna komisija organizovala je okrugli sto 22. avgusta 2017. u prostorijama CIK-a.

Cilj ovog sastanka je bio početak saradnje sa organizacijama civilnog društva koje se bave izborima, informisanjem građana Kosova o lokalnim izborima, izbornim procesima (posebno nevažećim glasačkim listićima). Na ovom sastanku, CIK je predstavio svoj plan za informisanje javnosti za lokalne izbore 2017. godine. Jedan od ciljeva je i bio da se saznaju stavovi i planovi organizacija građanskog društva kako bi videli u kojim oblastima može doći do saradnje sa CIK-om.

Učesnici diskusije bili su Valdete Daka predsednica CIK-a, Enis Halimi, izvršni načelnik SCIK-a, Azemine Beqiri, viša službenica za informisanje, Brikena Avdyli, IFES.

Na sastanku su predstavljene i aktivnosti OGD-a za lokalne izbore 2017. Osim toga diskutovalo se i o potrebi za međusobnu saradnju koja se tiče marginalizovanih grupa, kao i podela informativnog materijala biračima i preduzimanje aktivnosti za smanjenje broja nevažećih glasačkih listića.

Na zvaničnoj internet stranici Centralne izborne komisije objavljena su obaveštenja koja se odnose na: rok za izmenu u biračkog centra, rok za osporavanja i potvrđivanja biračkog spiska, uputstvo za registraciju za glasanje putem mobilnih ekipa za lica sa posebnim potrebama.

Obaveštenje koje se odnosi na rok za promenu biračkog centra, možete pronaći na sledećem linku.

Obaveštenje koje se odnosi na rok za osporavanja i potvrđivanja biračkog spiska, nalazi se na sledećem linku.

Obaveštenje koje se tiče uputstva za registraciju za glasanje putem mobilnih ekipa za lica sa posebnim upotrebama, je dostupno na sledećem linku.