7. jun. 2019. | 10:01


Identifikacija i dekonstrukcija etničkih stereotipa na KosovuJavni poziv studentima za ucesce na radionici:

 

IDENTIFIKACIJA I DEKONSTRUKCIJA ETNIČKIH STEREOTIPA NA KOSOVU

IGALO 16-19 JUN 2019.

 

NVO AKTIV poziva sve studente Univerziteta u Mitrovici, kao i Međunarodnog poslovnog koledža u Mitrovici (IBCM-a) da se prijave za učešće u aktivnostima vezanim za IDENTIFIKACIJU I DEKONSTRUKCIJU ETNIČKIH STEREOTIPA NA KOSOVU.

U okviru projekta studentima se nude mogućnosti da pohađaju trening o problemima etničkih stereotipa, ali i da se kasnije aktivno uključe u istraživanje na ovu temu i da kreativnim idejama rade na suzbijanju etničkih stereotipa.

Projekat je usmeren ka onim studentima koji žele da se već tokom studija povežu sa radom regionalnih nevladinih organizacija. Kroz ovaj projekat, oni će dobiti priliku da teoretsko znanje stečeno na fakultetu praktično primene, da sarađuju sa maladima iz drugih zajednica i da steknu neophodno iskustvo za dalji rad. Osim toga, studenti će imati mogućnost da putuju po Kosovu i regionu, kao i da se uključe u druge aktivnosti NVO AKTIV povezan se mladima, studijske posete, letnje škole, istraživanja, kulturna i druge vrste događaja.

Ova aktivnost je deo šireg projekta koji sprovodi Koalicije za pomirenje na Kosovu, čiji je NVO AKTIV član, a koji finansira Kancelarija Evropske unije na Kosovu.

Aktivnosti Koalicije za pomirenje na Kosovu su namenjene svim zajednicama na Kosovu sa ciljem pomirenja i zajedničkog života svih na ovim prostorima.

Zainteresovani studenti treba da pošalju osnovne podatke o sebi (CV) i kratko motivaciono pismo u kome će navesti razloge zbog kojih bi da budu deo ovog projekta na adresu applications@ngoaktiv.org Rok za prijavu je 10. juna 2019.

Sve aktivnosti su besplatne!

Dodatne informacije možete dobiti putem mejla aleksandar.rapajic@ngoaktiv.org ili putem brojeva telefona +381638050423 i +38349232607

Vaš

NVO AKTIV tim.