16. jul. 2020. | 06:31


Kako obezbediti da pravosuđe na Kosovu stvarno postane dvojezično?U četvrtak, 16. jula održan je okrugli sto posvećen nacrtu Predlogu za izmene i dopune Zakona o upotrebi jezika koji je izradio NVO AKTIV. Nacrt Predloga pripremljen sa ciljem da se unapredi poštovanje službene dvojezičnosti i jezičkih prava u sudskim postupcima na Kosovu.

 

 

Predlog za izmene i dopune Zakona se zasniva na nalazima istraživanja “Jezičke prepreke jednakom pristupu uslugama” koji je sproveo NVO AKTIV. Publikaciju možete pronaći ovde.

Današnji okrugli sto je okupio predstavnike struke, civilnog sektora i institucija koji su diskutovali pravna rešenja na kojima je radio NVO AKTIV. Opšti zaključak učesnika okruglog stola jeste da su predložene izmene potrebne, ali da je neophodno izmeniti i druge odredbe Zakona o upotrebi jezika kao i pobošljati primenu zakona i poštovanje jezičkih prava u praksi.  

Sutra će se održati okrugli sto sa predstavnicima ambasada i međunarodnih institucija povodom iste teme. Kada se obave konsultacije sa svim zainteresovanim stranama, NVO AKTIV će revidirati Predlog za izmene i dopune Zakona o upotrebi jezika i predstaviti ga široj javnosti.

Okrugli sto je organizovan u okviru projekta “Kreiranje dvojezičnog Kosova” koji sprovodi NVO AKTIV uz finansijsku podršku Ambasade Kraljevine Norveške u Prištini.

Uskoro opširnije…