29. jul. 2021. | 02:20


Poboljšanje transparentnosti i vladavine zakona u opštinama sa većinski srpskom zajednicomNVO AKTIV je danas, 29. jula predstavio u prostorijama Centra građanske energije (CEC) u Severnoj Mitrovici istraživanje po nazivom “Poboljšanje transparentnosti i vladavine zakona u opštinama sa većinski srpskom zajednicom” koje je urađeno uz finansijsku podršku Biroa za međunarodna pitanja narkotika i sprovođenja zakona (Bureau of International Narcotics and Law Enforcement Affair- INL).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Istraživanje je sprovedeno u šest (6) opština sa srpskom većinom na Kosovu (Severna Mitrovica, Zubin Potok, Lepsovic, Zvečan, Gračanica i Štrpce). Cilј mu je bio da istraži stavove građana u pogledu korupcije i njenog uticaja na njihove zajednice i rad lokalnih upravnih struktura u opštinama obuhvaćenim ovim istraživanjem.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Glavni zaključci istraživanja

Građani treba da budu bolje informisani o ulozi institucija u borbi protiv korupcije, stoga bi Kosovska agencija za borbu protiv korupcije trebalo da omogući pokretanje javnog informisanja namenjenog opštinama sa srpskom većinom sa ciljem bolјeg informisanja stanovnika o njihovom radu, ulozi i kompetencijama.

Lokalne opštinske vlade treba da sarađuju sa lokalnim organizacijama civilnog društva na pokretanju kampanja javnog informisanja usmerenih na podsticanje učešća građana u procesima donošenja odluka.

Pokretanje sveobuhvatnog informacionog čvorišta (koje može sadržati aplikaciju za mobilni telefon) koji će lokalnim stanovnicima pružati informacije o korupciji, prepoznavanju i prijavlјivanju korupcije i detalјne informacije o tome kako se mogu više ukl јučiti u lokalne procese donošenja odluka.

Publikaciju u vidu faktografa možete pročitati u onlajn formi.

Ovo istraživanje je urađeno u okviru projekta koji sprovodi NVO AKTIV, uz finansijsku podršku Biroa za međunarodna pitanja narkotika i sprovođenja zakona (Bureau of International Narcotics and Law Enforcement Affair- INL). Sadržaj publikacije je isključiva odgovornost NVO AKTIV i ne odražava stav INL-a.