4. oktobar. 2019. | 11:14


Platformа Empirika predstavlja izveštaj o ključnim interesima sprkse zajednice na KosovuPlatforma Empirika održala je 4. oktobra 2019. godine javnu prezentaciju papira o praktičnoj politici pod naslovom Ključni interesi srpske zajednice na Kosovu. Osnovni cilj ovog dokumenta praktične politike je da se da kratak pregled i da se opišu pitanja od presudnog značaja za srpsku zajednicu na Kosovu, da se predvide moguća rešenja, te da se nadalje usmere ka donosiocima odluka na centralnom nivou. Ovo je učinjeno u cilju podizanja svesti, kao i pozitivnog pritiska na političke i društvene aktere da se efektivnije zalažu za pomenutu zajednicu na centralnom nivou vlasti. Ovakva inicijativa je naročito važna u svetlu nastupajućih parlamentarnih izbora, koji će se održati 6. oktobra tekuće godine.

Tokom prezentacije panelisti su razmatrali niz ključnih pitanja definisanih u dokumentu praktične politike, ujedno se osvrnuvši na preporuke koje ovaj papir sadrži. Diskusija i prezentacija su održani sa nadom da će ovo biti prva u nizu sličnih (i detaljnijih) inicijativa i predloga praktičnih politika koja će uspeti da privuče pažnju institucionalnih i političkih aktera kako bi se stvorio veći zamah za pronalaženje sistematskih i održivih rešenja za probleme sa kojima se suočava srpska zajednica i koja će doprineti negovanju otvorenog dijaloga i demokratskog društva.

Ovu inicijativu je pokrenula i podržala Kosovska fondacija za otvoreno drustvo (KFOS).