17. jul. 2020. | 02:09


Da li na Kosovu postoji politička volja za izmene i dopune Zakona o upotrebi jezika?U petak, 17. jula održana je konferencija posvećena nacrtu Predlogu za izmene i dopune Zakona o upotrebi jezika. Konferencija je predstavlja nastavak okruglog stola koji je održan na istu temu prethodnog dana, što možete pročitati ovde.

Konferencija je okupila predstavnike ambasada i međunarodnih organizacija koje deluju na Kosovu, kao i predstavnike civilnog sektora i institucija. Tokom konferencije predstavljeni su publikacija “Jezičke prepreke jednakom pristupu uslugama” kao i Predlog za izmene i dopune Zakona o upotrebi jezika koje je izradio NVO AKTIV. Publikaciju možete pronaći ovde.

Predlog za izmene i dopune zakona koje je NVO AKTIV predstavio imaju za cilj da unaprede poštovanje službene dvojezičnosti i jezičkih prava u sudskim postupcima na Kosovu. Učesnicima konferencije je saopšteno da NVO AKTIV namerava da tokom narednih meseci sprovede kampanju prikupljanja potpisa građana kako bi Predlog bio upućen Skupštini u skladu sa Zakonom o zakonodavnim inicijativima. Pojedini učesnici konferenciju su izrazili rezervu u pogledu postojanja poltičke volje da se ovi predlozi uzmu u razmatranje i izmeni Zakon tako da se poštovanje jezičkih prava unapredi u pravosuđu ali i drugim oblastima.

NVO AKTIV će nakon obavljenih konsultacija sa zainteresovanim stranama iz domaće i međunarodne javnosti revidirati Predlog za izmene i dopune Zakona o upotrebi jezika i predstaviti ga široj javnosti.

Konferencija je organizovana u okviru projekta “Kreiranje dvojezičnog Kosova” koji sprovodi NVO AKTIV uz finansijsku podršku Ambasade Kraljevine Norveške u Prištini.

Uskoro opširnije…