4. februar. 2020. | 07:45


OCD Forum: ,,Direktan dijalog kao sredstvo regionalne stabilnosti”



Panelom o mladima kao akterima dijaloga u nastajanju završen je i drugi dan foruma civilnog društva pod nazivom ,,Direktan dijalog kao sredstvo regionalne stabilnosti” koji je održan u hotelu Emerald u Prištini.

Pored ovog organizovane su i panel diskusije o putevima ka pomirenju između Srba i Albanaca i ulozi medija u procesu dijaloga, ali i paneli o dijalogu između Beograda i Prištine uz posredovanje EU, ekonomskoj saradnji kao podsticaju za dijalog i kulturnoj diplomatiji kao neiskorišćenom kanalu za dijalog, koji su sprovedeni prvog dana foruma.

Uzimajući u obzir dugotrajni zastoj u političkom dijalogu između Beograda i Prištine, svrha ovog dvodnevnog foruma (4. i 5. februar) bila je da ponudi prostor za konstruktivan i višeslojan dijalog između aktera civilnog društva o putevima za unapređenje odnosa između Beograda i Prištine, kao i među različitim zajednicama na Кosovu.

Tokom dva dana istaknuti aktivisti civilnog društva, novinari, radnici u kulturi i drugi stručnjaci iz regiona diskutovali su o dijalogu i saradnji koji se odvijaju kako između Beograda i Prištine, tako i među zajednica na samom Kosovu u različitim oblastima društvenog i ekonomskog života, ali su i ponudili preporuke za dalje unapređenje međusobnih odnosa. 

Forum je organizovala nevladina organizacija Aktiv iz Severne Mitrovice u saradnji sa partnerima, a uz finansijsku podršku Ambasade Švajcarske na Kosovu, Evropske unije (EU), Misije OEBS-a, Kosovske fondacije za otvoreno društvo (KFOS) i Fondacije Fridrih Ebert (FES).