19. maj. 2020. | 02:18


COVID19 Kriza - aktivni odgovor građanaOd početka pandemije virusa korona i uvođenja mera zaštite na Kosovu NVO ,,Aktiv” je, prilagođavajući se situaciji, a pored svojih redovnih aktivnosti, posebnu pažnju posvetila položaju manjiskih zajednica i ugroženih grupa u novonastalim okolnostima.

Više o aktivnostima Građanske grupe za brzo delovanje, možete pronaći u sledećoj infografici.

Ovaj intezivni rad u izuzetnim uslovima vrlo brzo je rezultirao nizom aktivnosti:

  • Već početkom pandemije posredstvom platforme za zastupanje ,,Empirika”, čija je NVO ,,Aktiv” članica, upućen je apel Vladi Kosova, kao i nadležnim institucijama, da hitno poboljšaju komunikaciju sa nevećinskim stanovništvom i institucijama koje funkcionišu u okviru sistema Republike Srbije: http://ngoaktiv.org/srb/news/public-statement-saopstenje-za-javnost-njoftim

 

Kako se tokom prethodnog rada pokazalo neophodnim nalaženje načina da se na sve ove izazove sa kojima se nevećinske zajednice susreću odgovori u što kraćem roku, NVO ,,Aktiv” je oformila Građansku grupu za brzo delovanje. Ova grupa okuplja koordinatore iz svih krajeva Kosova koji u saradnji sa HAB-om, a koji se nalazi u Mitrovici, na dnevnom nivou informišu o problemima u svojim sredinama.

Pažljivo prateći informacije dobijene od ove grupe, NVO ,,Aktiv” je izdala saopštenje o problemima nevećinskih zajednica nastalih pri primeni kosovskog paketa mera za prevazilaženja ekonomskih posledica korona virusa: http://ngoaktiv.org/srb/news/issues-of-non-majority-communities-with-the-implementation-of-a-package-of-measures-to-counter-the-economic-impact-of-the-coronavirus