5. oktobar. 2018. | 05:04


Koordinacioni sastanak ”Empirike” sa Kosovskom fondacijom za otvoreno društvoKancelarija za građanske inicijative je 4. oktobra organizovala sastanak članica zagovaračke platforme Empirika sa Verom Puljom, koordinatorkom programa Kosovske fondacije za otvoreno društvo (KFOS). Cilj sastanka je bio da se KFOS upozna sa operativnim aktivnostima, kao i sa daljim planovima delovanja Empirike.