1. novembar. 2018. | 09:50


Saradnja Savetodavnog veća za zajednice sa organizacijama civilnog društvaKancelarija Aktiva u Prištini je organizovala sastanak organizacija civilnog drustva sa g. Živojinom Ćirkovićem, novoizabranim predsedavajućim Savetodavnog veća za zajednice. Osnovna uloga ovag Veća je da svojim preporukama ukazuje izvršnim vlastima na kršenje zakona i da promoviše prava i interese zajednica.

Napomenuto je da saradnja između Savetodavnog veća za zajednice i organizacija civilnog društva može da doprinese boljem informisanju o problemima koje tište zajednice na Kosovu.