13. april. 2018. | 03:17


Saradnja nevladinog sektora i medija u adresiranju korupcijeZavršena je obuka za organizacije civilnog društva na temu "Saradnja medija i civilnog društva u adresiranju korupcije" u Severnoj Mitrovici, obuku organizovali NVO Aktiv i CiviKos u okviru projekta USAID-a Transparentne, Efikasne i Odgovorne Opštine TEAM. Ova obuka pruža mogućnosti za nastavak sticanja znanja o javnim nabavkama sa fokusom na rešavanju korupcije. Ovom prilikom podeljeni su sertifikati za sve učesnike. 

 

/

12. februar. 2018. | 03:20

*

16. jul. 2015. | 04:41

/

21. septembar. 2018. | 12:51

Prezentacija Analize trendova

18. septembar. 2018. | 10:53