26. decembar. 2018. | 04:02


Prevencija konflikta kroz pojačane demokratske procese na Kosovu: Radionica ,,Aktivno ućešće žena u izbornom procesu"Aktivno ućešće žena u izbornom procesu naziv je dvodnevne radionice koja je održana 21. i 22. decembra u Centru građanske energije u Severnoj Mitrovici.

Ovaj događaj imao je cilj da predstavnicama iz različitih društvenih kategorija omogući da saznaju više o izbornom sistemu, političkom ućešću, rodnoj ravnopravnosti, ali i o načinima poboljšanja njihovog položaja koji čini osnovni temelj za jačanje indiviualnih kapaciteta u kontektsu ravnopravnosti učešća u izbornim ciklusima na Kosovu.

Učesnice radionice, iz redova nevećinskih zajednica na severu Kosova, razgovarale su o potrebama i poteškoćama sa kojima se suočavaju u ovom procesu, ali i o iznalaženju mogućnosti za prevazilaženje barijera koje će doprineti jačem i kvalitetnijem učešću žena u izbornim procesima na Kosovu.

Organizatori ove interaktivne radionice bili su NVO Aktiv i Institut Demokratija za razvoj (D4D).