11. mart. 2019. | 12:28


Konferencija: Transparentrnost u opštinama sa srpskom većinom na KosovuNVO Aktiv, Forum za razvoj i multietničku saradnju i Alternativni kulturni centar sproveli su istraživanja o transparentrnosti u opštinama sa srpskom većinom na Kosovu. Rezultati ovih istraživanja predstavljeni su na konferenciji koja je održana 7. marta u Prištini.

 

Otvarajući konferenciju, šef kancelarije kancelarije Aktiva u Prištini, Boban Simić naglasio je da je transparentnost lokalne samouprave jedan od krucijalnih preduslova za demokratsko i dobro upravljanje na lokalnom nivou.

“Ministarstvo administracije i lokalne samouprave (MALS) je krajem 2018. godine izradilo zakonski paket za transparentnost opština koji obuhvata četiri administrativna uputstva. Počevši od 30. marta, u planu je obilazak opština i informisanje istih o obavezama koje proizilaze iz ovih administrativnih uputstava” - rekla je Venera Ćerkini , direktorka Odeljenja za opštinski učinak i transparentnost u MALS-u.

Menadžerka projekta u NVO Aktivu Milica Jakovljević, potvrdila je da je više od 30 sastanaka održano sa građanima sa severa Kosova u okviru istraživanja  o transparentnosti. “Mi smo se našli u situaciji gde nismo želeli ni na koji način da budemo subjektivni, već smo želeli da napravimo jedan objektivan izveštaj koji bi bio zasnovan na dokazima i zaključcima, gde bi se ispoštovala metodologija koja je uspostavljena na početku našeg rada” – naglasila je Jakovljević.

Izvršni direktor Foruma za razvoj i multietničku saradnju Dejan Radivojević napomenuo je da  istraživanje koje je ova NVO sporovela u šest opština sa srpskom većinom južno od Ibra pokazuje da je 15% građana upoznato sa radom lokalnih samouprava, da se 26% o njihovom radu informiše preko medija, a samo 11% ima informacije o opštinskim budžetima.

Vladan Trifić je predstavio rezultate istraživanja transparentnosti koje je sproveo Alternativni kulturni centar. On je napomenuo da izveštaj nije završen, ali da se mogu podeliti neki preliminarni rezultati.

“Na pitanje da li su zadovoljni radom njihove lokalne samouprave, interesantno je da je najveći broj građana opštine Štrpce odgovorio pozitivno, čak 45% ispitanika. Druga opština po ovim rezultatima je Gračanica gde je 40% odgovorilo pozitivno, zatim slede Ranilug, Parteš, Novo Brdo i na kraju Klokot“, rekao je Trifić.