20. februar. 2019. | 11:16


Konferencija: Međusobne percepcije Srba i Albanaca na KosovuNevladina organizacija "Aktiv” organizovala je danas panel diskusiju o tome kako Srbi i Albanici na Kosovu vide jedni druge i kako doprineti boljem zajedničkom suživotu oba naroda u budućnosti.

Šef kancelarije Aktiva u Prištini, Boban Simić, predstavio je rezultate istraživanja "Međusobne percepcije Srba i Albanaca na Kosovu", koje je sprovedeno u drugoj polovini 2018. godine. Među interesantnijim nalazima naglašeno je da je 80% ispitanih srpskih i albanskih građana izrazilo spremnost da prihvati potencijalno bliži vid saradnje sa članovima druge nacionalnosti.

Publicista i analitičar, Škeljzen Maljići, ocenio je da kada govorimo o etničkoj distanci ona velika i da je kod Srba uvek bila izraženija. Ističe da dugi niz godina vlada veoma snažna protivalbanska propaganda koja je zastupljena u žutoj štampi u Beogradu i naglašava da je ovdašnja štampa umerenija. 

,,Dvadeset godina je ipak dvadeset godina, situacija nije ista kao ranije. Pragmatizam preovladava, predrasude se nastavljaju, ali možda je došlo do zamora i svi znamo da se ova situacija ne može nastaviti na ovaj način i da se moraju poboljšati odnosi između Srba i Albanaca“, navodi Maljići.

Sa druge strane, novinar Darko Dimitrijević ne slaže se sa Maljićijem i kaže da je netrpeljivost obostrana i da njen intenzitet zavisi od mesta do mesta, navevši primere Đakovice i Dečana. 

„Ja mislim da je u tim sredinama potpuno obrnuta slika. Srbi još uvek nisu dobrodišli u Đakovici, često je u prošlosti bilo problema u Dečanima. Još uvek vlada ta neka netrpeljivost i mislim da je ona obostrana, tu ne bih favorizovao nijednu od zajednica, sve zavisi od sredine“, zaključuje Dimitrijević.

Politički analitičar i profesor političkih nauka Beljuj Bećaj i izvršni direktor NVO „Aktiv“ Miodrag Milićević smatraju da je nesposobnost političara da se ozbiljnije pozabave problemima Kosova jedan od glavnih uzroka daljeg produbljavanja loših odnosa između Srba i Albanaca.

„Iz ugla nekoga ko je apolitičan i posmatrajući ove nalaze dolazimo do jedne jako bitne činjenice, a to je da je generalno narod duboko nezadovoljan političkim elitama na Kosovu, bez obzira iz koje oni zajednice dolaze i bez obzira na funkciju koje one obavljaju. Da sam političar duboko bih se zabrinuo zbog ovih rezultata, ali sam isto tako siguran da to njih apsolutno ne dotiče“, istakao je Milićević.

Eventualni pristanak svih nas na podelu Kosova Beljulj Bećaj vidi kao nagradu liderima na Kosovu i Srbiji za lošu politiku.

"Ako se mi sa strancima složimo da je jedino rešenje da podelimo Kosovo i idemo ujedinjeni u Evropu, anahrono, suprotno... Šta mi radimo? Mi definitivno ovom rukovodstvu, pored gluposti koje su serijski proizvodili, mi im dajemo poklon za lošu politiku unutar svojih granica” - zaključuje Bećaj.