1. novembar. 2019. | 03:35


Poziv za podnošenje predloga projekata za pisane doprinose Izveštaju EU o Kosovu za 2020NVO AKTIV je otvorila poziv za podnošenje predloga projekta za pisane doprinose Izveštaju EU za Kosovo 2020. Poziv je otvoren za organizacije civilnog društva koje deluju u nevećinskim zajednicama na Kosovu, sa ciljem olakšavanja strukturnog učešća članova nevećinskih zajednica u procesu konsultacija za pisane doprinose Izvještaju o napretku EU.

Smernice i prijavni formular možete naći ovde :

Smernice za prijavu i formular za prijavu 

Rok za prijavu je: 15. novembar 2019 u 16:00.

Sve prijave se, zajedno sa traženom pratećom dokumentacijom, dostavljaju u štampanom i elektronskom formatu (na CDu ili USBu) kancelariji NVO AKTIV, Kralja Petra I, 183a, Severna Mitrovica ili Kancelariji za građanske inicijative, Ul. Bedri Pejani 33, 1. sprat, Priština, u koverti označenom kao "CFP - Doprinos godišnjem Izvještaju EU za Kosovo 2020". Sve prijave moraju biti pripremljene i dostavljene na engleskom jeziku.