24. mart. 2021. | 10:46


Doručak sa novinarimaOtvaramo nove kanale za komunikaciju, saradnju i razmenu informacija između novinara i civilnog društva!

U neformalnom razgovoru, održanom 23. marta u Prištini sa predstavnicima medija, predstavili smo rad naše organizacije u vezi sa javnim politikama i potencijalnim prioritetima nove vlade.

Naši sagovornici dali su konstruktivne predloge za buduću saradnju sa organizacijama civilnog sektora u cilju boljeg informisanja građana i ukazivanja na probleme sa kojima se građani suočavaju. Predstavnici medija dali su i sugestije u vezi sa poboljšanjem saradnje između samih novinara iz različitih zajednica na Kosovu.