21. jul. 2015. | 12:08


*NVO AKTIV je prešla u nove prostorije koje se nalaze u ulici  Kralja Petra I, 183a (bivsa zgrada IBCM koledza, drugi sprat).

/

12. februar. 2018. | 03:20

*

16. jul. 2015. | 04:41

/

21. septembar. 2018. | 12:51

Prezentacija Analize trendova

18. septembar. 2018. | 10:53