23. novembar. 2018. | 12:21


Održana konferencija koja je ozvaničila početak projekta Kreiranje dvojezičnog Kosova.NVO Aktiv je u utorak, 22. novembra, održao konferenciju pod nazivom ,,Pristup jezicima na Kosovu." 

Konferencija je ozvaničila početak projekta Kreiranje dvojezičnog Kosova, koje je finansirano od strane Ambasade Kraljevine Norveške i implementirano u saradnji sa Kancelarijom poverenika za jezike. Projekat koji će biti implementiran od strane NVO Aktiv za cilj ima poboljšanje sprovođenja zakona koji se tiču zaštite prava na korišćenje jezika, kao i da podizanje svesti javnog mnjenja o mehanizmima predviđenim za zaštitu tih prava.

Događaj je moderirao izvršni direktor NVO Aktiv, Miodrag Milićević, koji je predstavio prisutnima projekat i njegove glavne aktivnosti. Nakon prezentacije gospodina Milićevića, ambasador Kraljevine Norveške na Kosovu i u Albaniji, gospodin Per Štrand Sjastad, naglasio je podršku projektu i istakao potrebu za naglašenim pritiskom, u pravom momentu, za implementaciju kosovskih zakona koji štite pravo na korišćenje jezika. Uz to, gospodin Sjastad je istakao važnost stvaranja dvojezičnog društva gde je pristup građana informacijama, dokumentima i uslugama na njihovom maternjem jeziku zagarantovan. Još jedna učesnica konferencije, gospođa Marija Radulović, zamenica Ombudsmana, predstavila je rad institucije Ombudsmana, kao i izazove sa kojima se građani suočavaju u vezi sa njihovim pravima na upotrebu jezika. Istakla je i da uprkos tome što kancelarija Ombudsmana prima i procesuira žalbe građana, broj prijavljenih prekršaja ni u kom slučaju ne treba oslikava prave razmere ovog problema. Gospođa Radulović je takođe govorila o potrebi za boljom obaveštenošću i svesnosti među građanima o institucijama (kao što je Ombudsman) koje rade na tome da štite njihova ustavna prava.

Konferenciji je prisustvovao i veliki broj predstavnika lokalnih nevladinih organizacija, međunarodnih misija, te ambasada. Kreiranje dvojezičnog Kosova je dvogodišnji projekat koji će podrazumevati blisku saradnju sa lokalnim i centralnim upravnim organima, kao i ostalim subjektima. Tokom trajanja projekta Aktiv će objavljivati izveštaje, sprovoditi istraživanja i analize efikasnosti trenutnog pravnog okvira, vršiti kampanje za podizanje nivoa svesti, te lobirati u institucijama za pozitivnu promenu trenutnih praksi.

Aktiv će kontinuirano raditi na tome da javnost bude blagovremeno obaveštena u vezi sa napretkom na projektu. Pratite nas na našoj veb stranici i društvenim mrežama za više informacija!