7. maj. 2021. | 12:21


Prezentacija istraživanja iz oblasti praktičnih politika Zajednica kosovskih Srba. Stari problemi, nove mogućnosti?12.05.2021 11:00 Online event Završeno


Prezentacija istraživanja iz oblasti praktičnih politika

Zajednica kosovskih Srba. Stari problemi, nove mogućnosti?

Preporuke za novu vladu i Srpsku listu

 

Poštovani/a,

NVO AKTIV ima zadovoljstvo da Vas pozove na prezentaciju novog istraživačkog rada pod nazivom Zajednica kosovskih Srba. Stari problemi, nove mogućnosti? Preporuke za novu vladu i Srpsku listu. Ova prezentacija će predstaviti seriju predloga za novu administraciji u Prištini u vezi sa rešavanjem problema sa kojima se suočava zajednica kosovskih Srba.

 

Generalni cilj ovog dokumenta je predstavljanje serije predloga usmerenih ka vladi koji će joj omogućiti da efikasnije sarađuje sa kosovskim Srbima i da pomogne u rešavanju njihovih poteškoća na efikasniji i održiviji način.

Panelisti će biti:

  • Miodrag Milićević, izvršni direktor NVO AKTIV
  • Kejleb Vau, šef kancelarije za praktične politike, NGO AKTIV
  • Igor Marković, glavni istraživač praktičnih politika, NGO AKTIV

Prezentacija će biti održana u sredu 12. maja od 11 časova putem Zoom linka: https://us02web.zoom.us/j/81153514144?pwd=bG9WcFdLL2R1UFVFMzgwNm84VWQydz09

Osim mogućnosti da čuje mišljenja panelista, publika će imati i priliku da postavi pitanja ili podeli svoje viđenje u vezi sa temom debate.

Diskusija će biti vođena na srpskom jeziku, a prevod na albanski i engleski biće obezbeđen.

Ovaj papir je izrađen u okviru projekta ‘Jačanje zagovaračkog kapaciteta srpskih nevladinih organizacija na Kosovu’, a koji sprovodi NVO AKTIV, uz finansijsku podršku Nacionalne zadužbine za demokratiju (National Endowment for Democracy - NED). Sadržaj publikacije je isključiva odgovornost NVO AKTIV-a i ne odražava stav NED-a.

S poštovanjem,

NVO AKTIV

Ostali događaji