22. jul. 2021. | 10:53


Panel diskusija o istraživanju Poboljšanje transparentnosti i vladavine zakona u opštinama sa većinski srpskom zajednicom



29.07.2021 11:00 Civic Energy Center, Mitrovica/ONLINE event via Zoom Završeno


Sa zadovoljstvom Vas pozivamo na panel diskusiju o rezultatima istraživanja stavova građana o korupciji i transparentnosti koje je sprovedeno u šest (6) opština sa većinski srpskom zajednicom. Istraživanje je sprovedeno u okviru projekta Poboljšanje transparentnosti i vladavine zakona u opštinama sa većinski srpskom zajednicom koje je sproveo NVO AKTIV a finansirao Biro za međunarodna pitanja narkotika i sprovođenje zakona (INL) u saradnji sa Centrom za zastupanje demokratske kulture (ACDC). Glavni cilj istraživanja je da utvrdi stavove građana o korupciji i njenom uticaju na život zajednice, kao i o radu lokalnih samouprava u opštinama obuhvaćenim istraživanjem. Na osnovu rezultata, AKTIV i članovi anti-korupcijske grupe, kreirane u okviru projekta, pokrenuli su seriju manjih inicijativa civilnog društva kako bi podigli svest javnosti o ovim temama. Panel diskusija će uključiti i predstavnike lokalnih organizacija civilnog društva i medija, Agencije za borbu protiv korupcije na Kosovu, INL kao i predstavnike NVO AKTIV i NVO ACDC.

Diskusija će biti održana u četvrtak, 29. jula u prostorijama Centra građanske energije (CEC) u Severnoj Mitrovici u trajanju od 11.00 do 12:30. Organizacija događaja je hibridnog karaktera. Mesta za publiku  koja će događaj pratiti uživo su ograničena u skladu sa merama protiv kovida-19. Publika koja želi da događaju prisustvuje u onlajn formi može to učiniti putem platforme Zoom.

Molimo Vas da svoje učešće potvrdite do ponedeljka, 26. jula putem imejl adrese info@ngoaktiv.org  i da precizirate da li ćete pratiti događaj lično ili onlajn. Ukoliko izabere drugu opciju, Zoom link je https://us02web.zoom.us/j/84781847818

Diskusija će biti vođena na srpskom jeziku uz prevod na engleski i albanski.

Takođe, napominjemo da će biti poštovane mere prevencije protiv pandemije kovida-19 u vidu fizičke distance i obavezno nošenje maski.

 

Agenda
11:00-11:10 Uvodne napomene, Miodrag Milićević, izvršni direktor, NGO AKTIV

11:10 – 11:20 Predstavljanje aktivnosti INL-a na Kosovu, Shawn Waddoups, Biro za međunarodna pitanja
narkotika i sprovođenje zakona (INL)

11:20 – 12:00 Panel diskusija o transparentnosti i korupciji u opštinama sa većinski srpskom zajednicom
Caleb Waugh, NGO AKTIV, moderator
Shaip Havolli, direktor, Agencija za borbu protiv korupcije na Kosovu
Goran Avramović, novinar, RTV Kim, Gračanica/Graçanicë
Dušan Radoković, izvršni direktor, Centar za zastupanje demokratske kulture (ACDC)

12:00 – 12:10 Pitanja
12:10 – 12:30 Osveženje

Ostali događaji