13. jun. 2019. | 2:54


IDENTIFIKACIJA I DEKONSTRUKCIJA ETNIČKIH STEREOTIPA NA KOSOVU IGALO, 16-19 JUN 2019.16.06.2019 12:00 Igalo, Montenegro. Završeno


NVO AKTIV organizuje radionicu na temu IDENTIFIKACIJE I DEKONSTRUKCIJE ETNIČKIH STEREOTIPA NA KOSOVU.

U okviru projekta studentima se nude mogućnosti da pohađaju trening o problemima etničkih stereotipa, ali i da se kasnije aktivno uključe u istraživanje na ovu temu i da kreativnim idejama rade na suzbijanju etničkih stereotipa.

Ova aktivnost je deo šireg projekta koji sprovodi Koalicija za pomirenje na Kosovu, čiji je NVO AKTIV član, a koji finansira Kancelarija Evropske unije na Kosovu.

Aktivnosti Koalicije za pomirenje na Kosovu su namenjene svim zajednicama na Kosovu sa ciljem pomirenja i zajedničkog života svih na ovim prostorima.

Radionica se organizuje u Igalu od 16. do 19. juna.

Ostali događaji