21. maj. 2018. | 3:45


Forum Future - 25. maj od 12h25.05.2018 12:00 Civic Energy Center, Mitrovica North Završeno


NVO Aktiv u petak, 25. maja organizuje prvi Forum Future, na kojem će se govoriti o istorijskoj kohabitaciji Srba i Albanaca. Panelisti:

Aleksandar Pavlović – istraživač Instituta za filozofiju i društvenu teoriju, Univerzitet u Beogradu

Škeljzen Gaši, politikolog, autor knjige “Istorija Kosova u školskim udžbenicima istorije Kosova, Albanije, Srbije, Crne Gore i Makedonije

Miloš Damjanović, doktorand istorije

Joanna Hanson, Autorka, Nova perspektiva

Ostali događaji