13. novembar. 2019. | 3:14


Konferencija: Analiza trendova 2019: stavovi srpske zajednice na Kosovu19.11.2019 12:00 Civic Energy Center, NGO Aktiv, Mitrovica North Završeno


NVO Aktiv i Radio Kim imaju zadovoljstvo da Vas pozovu na konferenciju “Analiza trendova 2019: stavovi srpske zajednice na Kosovu” na kojoj će biti predstavljeno istoimeno istraživanje. Događaj će se održati u utorak, 19.11.2019. godine u Centru građanske energije (prostorije NVO AKTIV, ul. Kralja Petra I 183a, Severna Mitrovica) sa početkom od 12:00 časova.

Govornici na konferenciji će biti: 

• Bodo Veber, viši saradnik berlinskog Saveta za demokratizaciju politike,

• Željko Tvrdišić, novinar,

• Nenad Radosavljević, direktor RTV Mir,

• Miodrag Milićević, izvršni direktor NVO Aktiv.

Analiza trendova već pet godina istražuje stavove Srba sa Kosova o ključnim društveno-političkim, ekonomskim i bezbednosnim aspektima na Kosovu. Na taj način ona se profilisala kao platforma koja je ukazala na brojne trendove u društveno-političkim kretanjima na Kosovu, posebno među srpskom zajednicom.

Prevod na srpski, albanski i engleski jezik biće obezbeđen.  

S poštovanjem,

NVO Aktiv

Ostali događaji