5. mart. 2019. | 5:04


Konferencija : “Transparentrnost u opštinama sa srpskom većinom na Kosovu”. 07.03.2019 10:00 Hotel Sirius Završeno


NVO "Aktiv" ima zadovoljstvo da Vas pozove na konferenciju nazvanu : “Transparentrnost u opštinama sa srpskom većinom na Kosovu”. 
Govornici će biti:

Venera Cerkini , rukovodilac odeljenja za opštinsku transparentnost u MALSu
Milica Jakovljević, menadžerka na projektu, NVO Aktiv
Dejan Radivojević, izvršni direktor, Forum za razvoj i multietničku saradnju (FDMC)
Vladan Trifić, programski direktor, Centar za mir i toleranciju (CPT)

NVO Aktiv, Forum za razvoj i multietničku saradnju i Centar za mir i toleranciju su sproveli različita istraživanje o transparentrnosti u opštinama sa srpskom većinom na Kosovu. Rezultati ovih istraživanja će biti ukratko predstavljeni na konferenciji.

Ostali događaji