23. jun. 2017. | 12:31


Konferencija o pristupu ličnim dokumentima27.06.2017 11:00 Civic Energy Centre Završeno


NVO AKTIV organizuje konferenciju na temu “Pristup dokumentima na Kosovu: glavna prepreka u integraciji nevećinskih zajednica”. Konferencija ce se održati u prostorijama Centra građanske energije.
Panelisti ce biti: 
Milan Radojević, zamenik ministra unutrašnjih poslova Kosova
Caleb Waugh, ko-autor istraživanja; 
Xhevdet Haxhiu, odeljenje za civilne registre administrativne kancelarije za Severnu Mitrovicu 
Stefan Veljkovic, ispred grupe OCD okupljenih oko platforme Empirica

Ostali događaji