21. novembar. 2018. | 9:48


Konferencija o dvojezičnosti na Kosovu - početak projekta22.11.2018 10:00 Swiss Diamond Hotel, Pristina Završeno


Zadovoljstvo nam je da vas u ime NVO Aktiv-a pozovemo na otvaranje projekta Kreiranje dvojezičnog Kosova, koji je podržan od strane Ambasade Kraljevine Norveške na Kosovu i koji se sprovodi u saradnji sa Kancelarijom poverenika za jezike.

Cilj projekta da promoviše efektivnu implementaciju Zakona o upotrebi jezika, te da neguje okruženje u kome su prava na jezik u svim zajednicama na Kosovu poštovana i zaštićena. Za vreme događaja posvećenom otvaranju projekta biće predstavljeni projekti i aktivnosti, nakon čega će uslediti diskusija o glavnim preprekama pri implementaciji zakona koji su fokusirani na zaštitu prava na jezik na Kosovu.

 

Ostali događaji