17. mart. 2019. | 9:27


Konferencija : “Integracija pravosuđa na severu Kosova”20.03.2019 10:00 Hotel Sirius Pristina Završeno


NVO Aktiv ima zadovoljstvo da Vas pozove na konferenciju nazvanu: “Integracija pravosuđa na severu Kosova”

Govornici će biti::

  • Jelena Krivokapić, sudija kosovskog Vrhovnog suda
  • Shkelzen Maliqi, direktor Sekretarijata, Sudski savet Kosova
  • Dušan Radaković , izvršni direktor, Centar za zastupanje demokratske kulture (ACDC)

NVO Centar za zastupanje demokratske kulture je sproveo istraživanje o integracija pravosuđa na severu Kosova tokom prošle godine. Rezultati ovih istraživanja će biti ukratko predstavljeni na konferenciji, dok će se diskusija više fokusirati na trenutno stanje integracije pravosuđa. Ova panel diskusija je organizovana u okviru zagovaračke platfore “EMPIRICA”.

Prevod na srpski, albanski i engleski jezik na konferenciji će biti obezbeđen.

S poštovanjem,

NVO Aktiv

Ostali događaji