Tijana Obradović - Manager of TV show SporazoomTijana Obradović angažovana je u Aktivu od 15. januara 2018. godine. Obavlja funkciju menadžerke TV emisije ,,Sporazoom“, te je zadužena za identifikovanje tema, koordinaciju sa Uređivačkim odborom i gostima, kao i za logističku podršku ovog Talk show- a. Tijana učestvuje u radu svih događaja Centra građanske energije, uključujući Empiricu i Mitrovica Social Club. Od juna meseca vodi i projekat Škole evropskih integracija (peti ciklus).

E- mail: tijana.obradovic@ngoaktiv.org