Nataša Aleksić - Head of Finance and Administration OfficeNATAŠA ALEKSIĆ je angažovana u AKTIV-u od 2014. godine i trenutno obavlja funkciju rukovoditeljke kancelarije za finansije i administraciju. Prvenstveno se bavi:

  • Sprovođenjem finansijskih procedura, procedura nabavke, i pravilnika o radu,
  • Upravljanjem budžetom organizacije,
  • Održavanjem kontrole i planiranjem trošenja sredstava,
  • Uspostavljanejm i održavanjem kontrole protoka gotovine,
  • Mesečnim obračunima i isplatama plata, poreza i doprinosa,
  • Pripremom i podnošenjem periodičnih finansijskih izveštaja,
  • Pripremom i podnošenjem godišnjih finansijskih izveštaja Poreskoj upravi Kosova,
  • Rukovođenjem administracijom (sastavljanje svih vrsta ugovora, vođenje evidencije slobodnih dana zaposlenih),
  • Projektovanjem budžeta prilikom konkurisanja za nove donacije,
  • Kontrolom finansijskih izveštaja organizacija koje su posredstvom NVO AKTIV-a realizovale projekte male vrednosti i pružanjem konsultacija u vezi sa izveštavanjem

E-mail adresa: natasa.aleksic@ngoaktiv.org
E-mail adresa 2: natasa.aleksic90@hotmail.com
Skype: natasa.aleksic7