Miodrag Milićević - Executive DirectorMIODRAG MILIĆEVIĆ je angažovan u AKTIV-u od aprila 2015. i obavlja funkciju izvršnog direktora. Prvenstveno se bavi izradom i planiranjem strateških planova organizacije. On takođe vodi računa da se strateški plana sprovodi po planiranom vremenskom roku i sa predviđenim budžetskim sredstvima.

E-mail: miodrag.milicevic@ngoaktiv.org

E-mail 2: mmilicev@gmail.com

Telefon: +381 64 5555160
               +386 44 645938