Miodrag Marinković - Program DirectorMIODRAG MARINKOVIĆ je angažovan u AKTIV-u od januara 2017. i trenutno obavlja funkciju direktora programa. Prvenstveno se bavi kreiranjem programa i projekata, kontrolom kvaliteta rada, upravljanjem ekspertizama osoblja i internom koordinacijom projekata, a sve u cilju ispunjenja mandata organizacije.

E-mail adresa:miodrag.marinkovic@ngoaktiv.org