Manuela Petrović - Project AssistantManuela Petrović je naš novi asistent na projektu “ Jačanje lokalnih glasova za pravičan razvoj” (ALVED). Manuela je diplomirala menadzment javnih usluga na Međunarodnom poslovnom koledzu u Mitrovici (IBCM) i poseduje radno iskustvo duže od jedne dekade kao mlada aktivistkinja najčešće za poboljšanje rada i pružanja usluga institucija. Manuela poseduje iskustvo u radu institucija, kako na lokalnom tako i na centralnom nivou , takođe, iskustvo sa različitim lokalnim i međunarodnim organizacijama na Kosovu gde je dobro upoznata sa statusom različitih osetljivih grupa ljudi i njhovim potrebama. Ona će biti deo projeknog tima koji će razviti različite strategije i aktivnosti za poboljšanje pružanja socijalnih i drugih javnih usluga na lokalnom nivou.

„Svi smo jednaki pred zakonom i imamo jednako pravo na socijalne i druge javne usluge.“