Jelena Milićević - Project CoordinatorJelena Milićević se pridružila AKTIV-u u novembru 2018. godine. Tokom nekoliko godina bila je zaposlena u međunarodnim agencijama i aktivna u nevladinom sektoru na severu Kosova, sa primarnim fokusom na temama poput socijalne zaštite, ljudskih prava, hraniteljstva, porodičnog i rodno zasnovanog nasilja. Zaposlena je na radnom mestu koordinatora projektu.