Dragana Aleksić - Coordinator for Financial and Administrative MattersDRAGANA ALEKSIĆ je angažovan/a u AKTIV-u od juna 2015. godine i trenutno obavlja funkciju koordinatorke za finsnsijska i administrativna pitanja. Prvenstveno se bavi: sprovođenjem finansijskih procedura, procedura nabavke i pravilnika o radu, planiranjem trošenja sredstava, projektovanjem budžeta, obračunom i isplatom zarada, pripremom i podnošenjem periodičnih finansijskih izveštaja, rukovođenjem administracijom, sprovođenjem tenderskih procedura.

 

E-mail adresa: dragana.aleksic@ngoaktiv.org
Telefon: +381 69 1099664
Skype: draganaaleksic4