16. June. 2017. | 2:49 | Other Documents


Guadlines ManualPriručnik: Standardne procedure delovanja policije u slučajevima nasilja u porodici

Ovaj priručnik nastao je kao proizvod Forum Teatar treninga održanog u sklopu projekta  Jačanje internih kapaciteta policije u cilju adekvatnijeg reagovanja u slučajevima nasilja u porodici