9. korrik. 2021. | 10:02 | Reports


Vaksinimi në sistemin kosovarGrupi qytetarësh për përgjigje të shpejt (RRCG) i OJQ Aktiv që nga prilli i këtij viti ka mbledhur informacione të rëndësishme mbi problemet e komunitetit serb në Kosovë. Gjithsej 14 koordinatorë punuan në territorin e komunave të Mitrovicës së Veriut, Graçanicës, Pejës, Gjilanit, Vushtrrisë, Rahovecit, Shtërpcës, Novobërdës, Gorës dhe Prizrenit, me qëllim që t’u përgjigjen në kohë dhe në mënyrë efikase ngjarjeve me rëndësi për pjesëtarët e komuniteteve pakicë.

Këtë herë, u përqendruam në temën e vaksinimit të serbëve në Kosovë.

Në infografikën në vazhdim, mund të mësoni se kur filloi imunizimi në mjediset serbe në Kosovë, në cilat lokacione dhe cili ishte rrjedha e tij:

 

Vaksinimi në sistemin kosovar

Vaksinimet në komunitetet serbe të Kosovës

 

Puna e Grupit të qytetarëve për përgjigje të shpejtë, si dhe infografika, mbështeten nga Balkan Trust for Democracy (BTD) dhe Peaceful Change Initiative (PCI).