14. dhjetor. 2021. | 4:49 | Public Opinion Polls


Analiza e Trendit 2021: qëndrimet e komunitetit serb në Kosovë