16. dhjetor. 2020. | 12:15 | Public Opinion Polls


Analiza e Trendit 2020: qëndrimet e komunitetit serb në Kosovë