10. prill. 2019. | 11:13 | Reports


Indeksi i transparencës së administratës komunale në Kosovën e veriut 2018  Raporti mbi Indeksin e Transparencës së Administratës Komunale në Kosovën Veriore 2018, është hartuar në kuadër të projektit "Rritja e llogaridhënies së institucioneve të qeverisjes lokale në pjesën veriore të kosovës", që mbështetet nga Ambasada Britanike në Prishtinë. Më shumë informacione në lidhje me rezultatet e këtij raporti mund të gjenden në linkun e mëposhtëm.

Indeksi i transparencës së administratës komunale në Kosovën e veriut 2018