12. gusht. 2021. | 9:41 | Other Documents


INCIDENTET E SIGURISË NË PERIUDHËN NGA 1 JANARI DERI MË 30 QERSHOR 2021Përmes monitorimit të drejtpërdrejtë të trendeve në komunitetet jo-shumicë, është regjistruar një rritje e shqetësimeve brenda komunitetit serb si pasojë e një numri të incidenteve të sigurisë. Gjatë 6 muajve të parë, OJQ Aktiv dhe RRCG regjistruan 48 incidente të ndryshme në të gjithë Kosovën.