30. dhjetor. 2016. | 11:10 | Other Documents


HEQJA E PARKUT TË PAQESVështrim i shkurtër i pikëpamjeve të qytetarëve mbi Parkun e Paqes dhe hapjen e urës kryesore mbi lumin Ibër, të mbledhura në një sërë anketash publike të paraqitura si pjesë e platformës së avokimit Empirica. E disponueshme vetëm në gjuhën serbe.