12. qershor. 2017. | 10:28 | Other Documents


MANUALI I HULUMTIMIT TË POLITIKAVE PUBLIKEKy dokument është hartuar me mbështetjen e fondit për Think Tank të Fondacionit për Shoqëri të Hapur. Dokumenti synon të rrisë kapacitetin e brendshëm të OJQ AKTIV për të prodhuar dokumente të politikave.