14. qershor. 2019. | 10:40 | Other Documents


TË DREJTAT E QYTETARËVE NË PROCESIN E VENDIMMARRJES NË NIVEL LOKALCilat janë të drejtat e qytetarëve në nivel lokal? A përmban korniza ligjore ndonjë dispozitë për pjesëmarrjen e qytetarëve në procesin e vendimmarrjes dhe nëse po, në çfarë mënyre? A ekzistojnë mekanizmat për qytetarët që të kërkojnë përfshirje më të madhe në procesin e vendimmarrjes nga qeveritë e tyre lokale? Përgjigjet rreth këtyre pyetjeve dhe më tepër mund t’i gjeni në broshurën tonë që është në dispozicion duke klikuar linkun e mëposhtëm:

https://we.tl/t-lYn8KbWq64

Kjo broshurë është hartuar në kuadër të projektit ’’Qytetar Aktiv’’ mbështetet financiarisht nga Qendra Ndërkombëtare Olof Palme.