22. maj. 2017. | 10:05 | Policy Documents


Qasja dokumenteve në Kosovë: pengesa kryesore në integrimin e bashkësive jo shumicëDokumenti është i menduar si pasqyrë e politikës praktike i dedikuar deputetëve të Këshillit për integrime evropiane, me qëllim të realizimit të pjesëmarrjes më të gjerë të organizatave të shoqërisë civile nga katër komunat me popullsi shumicë serbe të Kosovës veriore (Mitrovica Veriore, Zveçan, Zubin Potok dhe Leposaviq) në punën e Kuvendit të Kosovës. Qëllimi i dokumentit është të ju ilustroi deputetëve problemet me të cilat qytetarët përballën në qasjen e dokumenteve identifikuese dhe atyre të udhëtimit.