30. mars. 2022. | 9:01 | Other Documents


Edhe komuna ime - LeposaviqSi qytetar i komunës së Leposaviqit dhe anëtar i komunitetit shqiptar, ju keni të drejtat që ju garantohen me Kushtetutë dhe një numër ligjesh. Рespektimi i këtyre të drejtave nuk varet nga vullneti i mirë i individëve, por është detyrim i GJITHA institucioneve! Kjo do të thotë që punonjësit në institucione sipas ligjit duhet t'i respektojnë PA PËRJASHTIME DHE PA DISKRIMINIM!

Cilat janë ato të drejta, lexoni në broshurë