21. shkurt. 2022. | 12:01 | Other Documents


Të drejtat e mia gjuhësore - LeposaviqSi pjesëtar i komunitetit shqiptar në komunën e Leposaviqit a kam të drejta të veçanta gjuhësore?
Zbuloni në fletushka