Konteksti më i gjerë i dialogut teknik Beograd-Prishtinë

24. korrik. 2019. | 11:41


Pocetak rada Koalicije za pomirenje

12. korrik. 2019. | 10:46


Këndvështrimi im nga Mitrovica për dialogun

8. prill. 2019. | 3:45


Përdorimi i gjuhës serbe - ndërmjet normës dhe realitetit

1. prill. 2019. | 1:53


Roli i gjuhës në ruajtjen e identitetit në dritën e të drejtës së përdorimit të gjuhëve në mesin e komuniteteve pakicë në Kosovë

25. mars. 2019. | 9:49


Energjia është ngjitës, nuk është eksploziv

22. janar. 2019. | 9:32


DHSK NË KONSULTIM ME SHOQËRINË CIVILE NË MITROVICËN VERIORE

15. mars. 2018. | 3:44


Our Facebook


Our twitt's