Kjo lëvizje e vazhdueshme...

10. shtator. 2019. | 9:24


Liria e lëvizjes në Kosovë - ndërmjet marrëveshjeve formale dhe realitetit

30. gusht. 2019. | 11:17


Efektet e marrëveshjeve teknike: Perspektiva rome

26. gusht. 2019. | 12:20


Ngarkesë toksike, transportim i sigurt - Efektet e zbatimit të Marrëveshjes mbi Certifikatat ADR

26. gusht. 2019. | 12:08


Alo, Kosova?

26. gusht. 2019. | 11:46


Vijat ndarëse, dhe pikat ndërlidhëse në to (IBM)

26. gusht. 2019. | 11:34


Quot linguas calles, tot homines vales – Sa gjuhë njeh, aq njerëz vlen

1. gusht. 2019. | 9:20


Our Facebook


Our twitt's