Alo, Kosova?

26. gusht. 2019. | 11:46


Vijat ndarëse, dhe pikat ndërlidhëse në to (IBM)

26. gusht. 2019. | 11:34


Quot linguas calles, tot homines vales – Sa gjuhë njeh, aq njerëz vlen

1. gusht. 2019. | 9:20


Konteksti më i gjerë i dialogut teknik Beograd-Prishtinë

24. korrik. 2019. | 11:41


Pocetak rada Koalicije za pomirenje

12. korrik. 2019. | 10:46


Këndvështrimi im nga Mitrovica për dialogun

8. prill. 2019. | 3:45


Përdorimi i gjuhës serbe - ndërmjet normës dhe realitetit

1. prill. 2019. | 1:53


Our Facebook


Our twitt's